24 MAI 2017, ora 16:00
Sala 701, UVT

REȚELE DE CORUPȚIE ÎN ȚĂRILE POST-COMUNISTE: CAPTURA STATULUI ÎN UNGARIA
Silvia Fierăscu, Universitatea Central-Europeană (CEU), Budapesta, Ungaria

REZUMAT | Deși capturarea statului și corupția la nivel înalt sunt probleme stringente atât în statele post-comuniste, cât și în alte regiuni ale lumii, cunoștiințele despre aceste fenomene sunt fragmentare și limitate. Fără o abordare teoretică adaptată și o metodologie solidă, cercetarea acestor fenomene nu reușește să contribuie la fundamentarea politicile anticorupție, văduvind și cercetarea, și practica, de o doză semnificativă de pragmatism. Rezultatele prezentate fac parte dintr-o cercetare doctorală desfășurată la Central European University, Budapesta. Prin acest demers, autoarea și-a propus să analizeze în detaliu cazul alarmant al capturării statului în Ungaria sub regimul Orban, prin raportare la contextul regional.
Prezentarea va urmări trei obiective:
•Va propune o metodologie inovatoare pentru evaluarea intensității și a mecanismelor de extindere a capturării statului de către grupuri restrânse de interese politice și economice în Ungaria;
•Va analiza principalele rezultate legate de achiziții publice în Ungaria, Cehia și Slovacia, în perioada 2009-2012;
•Va discuta implicațiile acestor analize, atât pentru dezvoltarea politicilor împotriva corupției, cât și pentru implementarea unor strategii de investigare a actelor de corupție la nivel înalt în România.

BIO | Silvia Fierăscu este doctorandă în Politici Comparate și Știința Rețelelor la Universitatea Central-Europeană în Budapesta. Activitățile ei de cercetare se axează predominant pe analiza statistică a rețelelor sociale și politice, cu aplicabilitate pentru management organizațional, comunicare politică și bună guvernare.


25 MAI 2017, ora 11:20
Amfiteatrul A01, UVT

ROLUL PREȘEDINTELUI ÎN POLITICA INTERNĂ
Laurențiu Ștefan, Consilier Prezidențial

Câtă libertate are Președintele României în stabilirea obiectivelor politice? În această prezentare voi analiza comparativ modul în care Preşedinţii României şi-au îndeplinit mandatul, cu un accent pe obiectivele politice pe care le urmăreşte Preşedintele Klaus Iohannis şi modul în care acestea sunt atinse. Punctul de plecare îl constituie, desigur, cadrul consituțional. Constituţia României explicitează în două articole separate atribuţiile Preşedintelui României în domeniul politicii externe şi al apărării. Mecanismele constituţionale pe care Preşedintele le are la îndemână atunci când este vorba de politica internă sunt precizate în trei articole dedicate relaţiei cu Guvernul şi două dedicate relaţiei cu Parlamentul. Pe lângă acestea, Constituţia acordă Preşedintelui funcţiile de veghere şi de mediere prevăzute în articolul 80 dedicat „Rolului Preşedintelui”.

BIO | Laurenţiu Ştefan este Consilier Prezidenţial, coordonator al Departamentului de Politică Internă al Administraţiei Prezidenţiale. Este doctor în ştiinţe politice, cadru didactic asociat al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la Centrul de Politici Publice al Universităţii de Vest din Timişoara. Studiază de aproape douăzeci de ani elitele politice româneşti, cu accent pe elitele parlamentare şi guvernamentale. Specialist în politica românească post-decembristă, a publicat două cărţi şi multe studii pe aceste teme.


CALL FOR PAPERS: “LONG TERM PERSPECTIVES ON HIGHER EDUCATION: STUDENT MOVEMENTS, HUMAN CAPITAL AND EXPERT CULTURE", special issue of INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL RESEARCH, vol. 7, issue 3, October 2017.

Guest editors: Jan Sadlak (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence) Bogdan Murgescu (University of Bucharest) Viorel Proteasa (West University of Timișoara)
The second half of the 20th century was a period of significant expansion of secondary and tertiary education throughout the world. The number of students grew exponentially, the institutional landscape of higher education diversified, the share of university graduates on the labor market became more significant than ever before, and their impact on the overall economic performance of various societies also increased. Before the 1990s, there was a strong relationship between the dynamics of economic development and the expansion of higher education on both sides of the Iron Curtain.

In the West and the East alike, systemic framework conditions mattered. In socialist command-systems, higher education was part of centralized planning and, in principle, it was shaped to fit the requirements of the economy, under strict state control. In Western Europe, where higher education institutions enjoyed extensive autonomy, their relations with the state were, to a greater or lesser extent, transactional. With the fall of the Iron Curtain, higher education in former socialist countries evolved towards convergence with the Western model, stimulated by the accession to the European Union and by the Bologna Process.

This special issue aims at providing an evolutionary perspective on postwar European higher education both East and West, while pointing at historical references, path-dependencies, critical junctures, and “original” institutional settings determined by the interaction of new forms with historical legacies.

The main topics on which we expect contributions are:

-Drivers and institutional frameworks for the expansion of higher education
-Professionalization patterns – national and international contexts
-Status and dynamics of expert knowledge & interventions in different social systems
-Labor market, human capital and skills-premiums for higher education graduates
-International student mobility. “East” –“West” – “Third World” countries
-Student movements and student politics, student representation and student organizations
-Organizational perspectives on higher education

Contributions which do not focus on these topics, but are nevertheless relevant for the overall theme of the special issue, will also be considered. Comparative and evolutionary approaches are encouraged. The special issue aims to bring together analyses focusing on national and/or local case-studies, which have the potential to constitute the basis for comparative research.

The deadline for articles is July 31st, 2017. The paper proposals will go through the typical double-blind peer-reviewing process.

Articles should ideally be no more than 11 typeset pages in length. As a guide, the main text (not including Abstract, Methods, References and figure legends) should be no more than 4,500 words. The maximum Article title length is 20 words. The Abstract — which must be no more than 300 words long and contain no references — should serve both as a general introduction to the topic and as a brief, non-technical summary of the main results and their implications. Details regarding the expected format and author guideline for authors can be found at please check author guidelines at http://www.degruyter.com/view/j/irsr.

The editors kindly encourage the authors to discuss the topic or other details prior to submission. The following addresses shall be used for communication regarding the special issue: irsr@sas.unibuc.ro or viorel.proteasa@e-uvt.ro .

A 15-a ediție a Simpozionului Internațional „Ideologii, valori și comportamente politice în Europa Centrală și de Est”

24-25 Martie 2017

Evenimentul este organizat de Departamentul de Științe Politice al Universității de Vest din Timișoara și își propune să întrunească cercetători interesați de politica Europei Centrale și de Est. Sunt binevenite lucrări pe subiecte politice din Europa Centrală și de Est, după cum este detaliat în cele ce urmează. Propunerea nu trebuie să depășească o pagină, și poate include un scurt Curriculum VItae. Toți participanții selectați vor fi anunțați până în data de 15 Martie 2017. Articolele selectate vor fi publicate în următorul volum al Political Studies Forum, un jurnal editat de Departamentul de Științe Politice al Universității de Vest din Timișoara.

Mai multe informații despre simpozion AICI.

Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la Timișoara!

Interdisciplinary perspectives in Central and Eastern Europe Historiography - Social Sciences Panel

Săptămâna aceasta Centrul de Politici Publice freamătă în anticiparea evenimentelor ce urmează a avea loc în universitatea noastră, evenimente la organizarea cărora contribuie. Dintre acestea am anunțat deja lansarea de carte a domnului Miroiu și masa rotundă Rolul universităților în comunitățile locale. O abordare istorică. Aceste evenimente sunt însoțite de un al treilea, Interdisciplinary perspectives in Central and Eastern Europe Historiography – Social Sciences Panel , o conferință destinată celor cu preocupări în cercetarea în științe sociale, de la mic la mare. D-l Adrian Miroiu va susține o lecție deschisă. Vor prezenta Andra Roescu, de la University of Southampton și Toma Burean, de la UBB, alături de alți tineri cercetători, din mai multe universități: CEU, SNSPA, UB.


Dezbaterea Timisoara - 300 din 24 noiembrie 2016 este si rezultatul co-finanțării studiilor și cooperarii din cadrul proiectului de cercetare PN-II-ID-PCE-2011-3-1042, numărul 45 ⁄ 7.10.2011 finanţat de CNCS-UEFISCDILansare de carte - „Fuga de competiție”

UVT are onoarea de a vă invita miercuri, 23 noiembrie, 2016, începând cu ora 18:00, în sala A01 la lansarea volumului „Fuga de competiție”, scris de Prof. Univ. Dr. Adrian Miroiu. Cartea a apărut în cadrul editurii Polirom și va fi lansată în prezența autorului.

POLIROM: Plecând de la întrebarea „De ce o societate are astăzi un anumit nivel de dezvoltare economică și socială?”, Adrian Miroiu argumentează că răspunsul trebuie să se concentreze asupra rolului pe care l-au avut si îl au regulile, normele, în general instituțiile din acea societate. Autorul arată că, la fel ca în multe alte societăți, și în cea românească instituțiile care au prevalat de-a lungul timpului au avut la temelie evitarea concurenței, au anulat competiția, au produs stimulente pentru a redistribui, mai curînd decît a produce, au favorizat status quo-ul, și nu ceea ce e nou. Dar tot instituțiile pot induce schimbarea, soluții eficiente la dilemele sociale apărute. Îmbinare de filosofie și știință politică, Fuga de competiție oferă o perspectivă nouă pentru a înțelege societatea româneasca din trecut si din prezent.

Masă rotundă - 24 noiembrie 2016
Rolul universităților în comunitățile locale. O abordare istorică


Evenimentul intenționează să reunească toate părțile interesate, într-o discuție deschisă pe tema diverselor subiecte adresate de către conferențiarii invitați, precum: importanța istorică a universităților, impact socio-economic, legături cu alte organizații și instituții, perspective asupra inegalităților internaționale în impactul local al universităților, surse de finanțare și aspecte conexe performanței financiare.
Rezultatul se dorește a fi crearea unui grup de lucru interdisciplinar și multicultural în cadrul Centrului de Politici Publice care să continue să trateze aceste subiecte.

Invitat special: Balázs Kotosz este conferențiar dr. la Institutul de economie și dezvoltare economică, Universitatea din Szeged, Ungaria, fiind interesat în mod special de domeniul modelării macroeconometrice. Datorită abilităților sale analitice a fost implicat în numeroase proiecte de cercetare (inclusiv în economia sănătății, marketing bancar și biostatistică). Mai mult, Dl. Prof. Kotosz este membru al comitetelor editoriale a opt jurnale și membru a nouă asociații profesionale, fiind de asemenea autorul/co-autorul a 67 publicații (1 carte, 31 de articole în jurnale, 20 în cărți, 1 editare de carte).

Referitor la tematica Mesei Rotunde Dl. Prof. Kotosz a realizat activități de cercetare științifică privind măsurarea impactului universităților asupra economiei locale și privind diferențe interaționale existente în cazul impactului economic al unor universități din Ungaria și Franța.
Evenimentul va avea loc în sala 701 a UVT (Bd. V. Pârvan, nr. 4), între orele 10:00 - 14:00.