Demarare proiect
În perioada iunie- decembrie 2018 în cadrul CPP se deruleaza proiectul cu titlul Corelarea programelor de studii cu piața muncii în cadrul căruia se urmărește dezvoltarea platformelor https://angajabilitate.uvt.ro/ și https://uvterra.uvt.ro/, integrarea acestor platforme în procesele de asigurare a calității astfel încât oferta educațională a UVT să cuprindă programe de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii. Finanțarea acestui proiect se face în baza Ordinului Nr. 3514/2018 din 02 aprilie 2018 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat.
Noi membri
În decursul acestei luni s-au alăturat echipei: sociologul Horia Băcanu (student doctorand al Universității de Vest din Timișoara având ca domenii de interes sociologia politică, sociologia culturii și metodologiile calitative) și doctora în economie Mădălina Maticiuc, având ca principale interese de cercetare inovarea organizațională, clusterizarea și strategiile de dezvoltare a spațiului de afaceri.

Conferinta - CEHEC
În perioada 16-17 iunie 2016, Viorel Proteasa, Directorul Centrului de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara, a participat la conferința Cooperarea în învățământul superior central european(CEHEC) – Aspecte distinctive ale învățământului superior din Europa Centrală și de Est. Aceasta s-a desfășurat în Budapesta, Ungaria. Prezentarea și fotografiile pot fi accesate pe site-ul conferinței.

Studiu sociologic
Centrul de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara va realiza în lunile august – septembrie 2016 un studiu sociologic privind nevoile tinerilor din județul Timiș. Cercetarea este parte dintr-un proiect mai amplu al Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) în urma căruia va fi avansată o strategie de tineret a Județului Timiș. Mai multe detalii despre acest proiect puteți regăsi accesând link-ul: http://tineri.fitt.ro/despre-proiect/.