Cătălina Baboschi
Domenii de interes: învățământ superior, economie comportamentală

Este proaspăt absolventă a programului de master Economie Comportamentală (Behavioral Economics) al Universității din Bucureşti, cu o licență în domeniul Finanțe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Experiența profesională include analiza cantitativă de date şi evaluarea gradului de risc în domeniul financiar-bancar. Interesele de cercetare sunt în domeniul învățământului superior, cu o atenție deosebită asupra determinanților orientării academice precum şi a comportamentului economic suboptimal.


Ciprian Pânzaru
Domenii de interes: sociologia migrației, sociologie economică, mobilitatea și stratificarea socială
E-mail:ciprian.panzaru@e-uvt.ro

Conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie, doctor în sociologie al Universității de Vest din Timisoara, abilitare în Sociologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Este autor a patru cărți în calitate de unic sau prim autor. A publicat de asemenea peste 40 de articole în reviste și volume de specialitate din țară și străinătate. Este membru al Asociației Europene de Sociologie - ESA (European Sociological Association) și al Societății Române de Sociologie – SSR. În cadrul Universității de Vest din Timișoara coordonează un grup de cercetare in domeniul complexității sociale - SCOPE. Este autorul cărților The Risks and Vulnerabilities on the Romanian Social Security System, ASE Publishing, București 2013, The Marketing of War. A Sociological Approach, ProUniversitaria Publishing, București 2012.

Mihaela Porumbescu
E-mail: mihaela.porumbescu10@e-uvt.ro

Studentă la în anul III la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Comunicare în cadrul Universității de Vest din Timișoara. A efectuat practica de specialitate la Centrul de Politici Publice UVT, în cadrul proiectului De la corporatism la diversificare: organizaţiile studenţeşti în România post-comunistă dintr-o perspectivă neo-instituţionalistă.