Robert Reisz
Domenii de interes: politici educaționale, migrație, politici publice
E-mail: robert.reisz@e-uvt.ro

Robert D. Reisz este profesor de statistică la departamentul de Stiințe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Principalul său interes în cercetare este domeniul politicii învățământului superior, dara publicat și lucrări cu privire la politica edicațională în general și migrare. Este directorul secției de Sociologia educației din cadrul Societății Sociologilor din România și este membru în Comitetul pentru Statistica Învățământului Superior al Republicii Federale Germania. Ca și cercetător a fost afiliat la Centrul Internațional pentru Învățământ Superior și Cecetare (INCHER)din Kassel Germania, Institutul Maghiar pentru Cercetare în Educație (HIER) din Budapesta, Institutul pentru Cercetare în Învățământul Superior (HoF) din Wittenberg, Colegiul Noua Europă din București și Colegiul Helveticum din Zürich. În prezent Profesorul Reisz este decan al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara, fiind și coordonatorul științific al centrului.


Liviu Andreescu
Domenii de interes: politicile învățământului superior si ale cercetării, relaţiile dintre biserică şi stat, studii prospective

Liviu Andreescu este conferenţiar la Facultatea de Administraţie şi Afaceri a Universităţii din Bucureşti. A predat în trecut, mai bine de un deceniu, la Universitatea Spiru Haret. A obţinut doctoratul în politici publice de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative şi un master în Studii Americane (UB). A lucrat ca expert pentru politicile de învăţământ superior şi cercetare, dezvoltare și inovare în colaborări cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi alte agenţii de profil. A publicat în special în domeniul educaţiei superioare şi al cercetării, al relaţiilor dintre biserică şi stat şi al studiilor prospective, uneori la intersecţia acestor arii de cercetare.


Gabriel Bădescu
Domenii de interes: teme de socializare politică, capital social, societate civilă, migrație de muncă și scientometrie

Gabriel Bădescu este profesor universitar, director al Centrului pentru Studierea Democrației și director al departamentului de științe politice din Universitatea Babes-Bolyai. Este licențiat în matematică și sociologie, are un doctorat in sociologie, a fost bursier Fulbright la University of Maryland, College Park, si a urmat specializări în statistică socială la University of Michigan, Ann Arbor. Între 2009 și 2010 a coordonat Agenția pentru Strategii Guvernamentale, iar între 2011-2013 a fost membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice. Publicațiile sale din ultimii ani includ teme de socializare politică, capital social, societate civilă, migrație de muncă și scientometrie.


Adrian Hatos
Domenii de interes: sociologia educației, stratifi-care socială, mișcări sociale și acțiune colectivă

Adrian Hatos este profesor la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială a Universității din Oradea. A fost implicat în mai multe proiecte de cercetare internaționale și naționale, cele mai multe pe teme referitoare la educație și participare socială. Este directorul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, vice-președinte al Societății Sociologilor din România, co-director al Journal of Social Research and Poli-cy și membru în comitetele editoriale ale mai multor jurnale științifice. A publicat capitole în International Handbook of Quality of Life (Springer) și articole în reviste precum Social Indicators Research și Child Indicators Research.


Mihai Păunescu
Domenii de interes: sociologia organizaţiilor, metodologia cercetării sociale, instituţionalismul sociologic, asigurarea calităţii, învăţământ superior

Mihai Păunescu este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Științe Politice, Director al Departamentului de Științe Politice și Studii Europene. A publicat mai multe cărți și articole în domeniul organizațiilor, politicilor publice, precum și managementului public. În mod particular, evaluarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul superior, evaluarea performanței organizațiilor de învățământ superior și evaluarea cercetării constituie preocupări importante finalizate cu studii publicate în reviste naționale și internaționale. Scientometria și metodologiile de evaluare calitativă a impactului cercetării sunt printre cele mai recente interese științifice.