Echipa

Activitatea Centrului de Politici Publice se realizează prin:

  • Personalul angajat
  • Cercetători din Universitatea de Vest din Timișoara și din alte organizații cu activitate de cercetare
  • Colaboratori și voluntari (studenți, cercetători la început de carieră etc.)


Activitatea Centrului de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara este coordonată de un Consiliu Științific în componența căruia intră cercetători cu realizări notabile în analiza politicilor publice.